1. Home Brother
  2. Over ons
  3. Milieu en duurzaamheid
  4. Product en naleving

Levenscyclus van het product.

 

Onze producten worden ontworpen in Japan en maken gebruik van energiebesparende technologie. Ze voldoen daarmee volledig aan Europese wet- en regelgeving.
De productie van apparaten vindt plaats in onze productiefaciliteiten in Azië, waarbij het terugdringen van het energieverbruik, de CO2 -uitstoot en het verminderen van afval de belangrijkste drijfveren zijn. 
We verpakken onze producten zo efficiënt mogelijk en gebruiken recyclebaar materiaal om de hoeveelheid afval te verminderen.
Verschillende producten zoals printers, scanners en labelprinters worden gezamenlijk  getransporteerd om de CO2-uitstoot te verlagen.
Om stroom, papier, toner en inkt te besparen zijn onze apparaten uitgerust met diverse handige bespaarfuncties, zoals automatisch dubbelzijdig afdrukken en de energiezuinige diepe slaapstand.
Brother apparaten, cartridges en verpakkingen worden ingezameld en gerecycled via een gratis retoursysteem, waarmee we gelijktijdig ook Cool Earth ondersteunen. Cool Earth is een non-profit organisatie die de vernietiging van regenwouden in diverse delen van de wereld een halt wil toeroepen.

Certificaten, verklaringen en richtlijnen

Het beleid van Brother International Nederland B.V. is erop gericht producten en diensten te kunnen leveren van hoge kwaliteit die voldoen aan de eisen van de klant en de geldende wet en regelgeving, en te zorgen voor een grote klanttevredenheid.

De invoering van het ISO 9001 kwaliteitssysteem zorgt voor beheersing van de processen in onze organisatie en voor het continue verbeteren van deze processen en onze dienstverlening.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Brother International Nederland B.V. voldoet aan alle eisen die nodig zijn om zich een ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf te mogen noemen.

Het hoofdkantoor van Brother in Japan heeft accreditatie voor ISO 14064, waarin de principes en vereisten voor het kwantificeren en rapporteren van broeikasgasemissies (GHG) zijn vastgelegd. Details over onze emissies zijn te vinden op de Global Brother Site.

Brother Nederland voert een actief milieubeleid om de impact van de milieu effecten welke onze organisatie, producten en dienstverlening veroorzaken zoveel mogelijk te beperken en z’n milieuprestaties continue te verbeteren.

Zonder enig voorbehoud zal Brother International Nederland B.V. zich houden aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving en andere eisen die betrekking hebben op milieu aspecten van de organisatie.

Het Milieumanagementsysteem van Brother International (Nederland) BV voldoet aan alle eisen die nodig zijn om zich een ISO 14001:2015 gecertificeerd bedrijf te mogen noemen.

 

ISO 14001-certificaat

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) en heeft als doel de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen. REACH is van toepassing op bedrijven die actief zijn in Europa.

Brother voldoet aan de REACH voorschriften door informatie te verzamelen over de eigenschappen van chemische stoffen en door stoffen die in onze producten worden gebruikt te registreren.

 

REACH verklaring

Al onze producten beschikken over een CE-markering, een conformiteitsverklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de relevante vereisten van alle toepasselijke richtlijnen.

De RoHS verklaring (Restriction of Hazardous Substances) over beperking van gevaarlijke stoffen is nu ook opgenomen in deze conformiteitsverklaring.

Brother is een milieubewuste onderneming en wij voldoen aan de volgende Europese wetgeving op het gebied van afval: richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), batterijrichtlijn, richtlijn inzake verpakking en verpakkingsafval. 

Conform de AEEA-richtlijn voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur zijn Brother apparaten zo ontworpen dat recycling en het terugwinning van materialen achteraf kan plaatsvinden. We hebben systemen voor het inzamelen van afgedankte apparatuur aan het einde van hun levensduur.

De richtlijn inzake batterijen en accu’s heeft als doel het gevaar voor het milieu te beperken door batterijen en accu's in te zamelen. Al onze Europese verkoopkantoren zijn lid van een conformiteitsorganisatie die batterijen inzamelt en recyclet. 

De richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval richt zich op vier aspecten van afvalbeheer: preventie, hergebruik, recycling en terugwinning. Verpakkingen worden zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk ontworpen zodat er een minimum aan afval overblijft dat kan worden gerecycled.

 
De Ecodesign of Energy Related Products Richtlijn is een Europese wetgeving over ecologische vereisten voor energiegerelateerde producten. De bedoeling is om het energieverbruik en de impact op het milieu van een product te verminderen tijdens de ontwerpfase. Daarnaast is Brother lid van EuroVAprint, een vereniging van fabrikanten van beeldverwerkingsapparatuur die vrijwillig een overeenkomst zijn aangegaan om het energieverbruik van de industrie te verbeteren.

Milieu certificeringen

We zijn trots dat we voldoen aan diverse strenge milieu certificeringen. Lees meer…

Veiligheidsinformatiebladen

Vraag Safety Data Sheets (SDS) aan van onze producten via onze speciale website. SDS documenten bevatten informatie over fysieke, chemische en toxicologische eigenschappen van onze producten.

Aanvragen