1. Home
 2. Privacybeleid

Privacybeleid Brother Nederland

 

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en maakt geen deel uit van een overeenkomst. We hebben de informatie met grote zorgvuldigheid opgesteld, maar we kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele incorrectheden. De informatie wordt vermeld op basis van de veronderstelling dat alle transacties worden uitgevoerd met Brother International (Nederland) BV.

 
 
Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, de werking van deze Website of uw contacten met Brother, kunt u altijd contact met ons opnemen. Indien u zich wilt afmelden bij onze marketinglijst, kunt u dit laten weten door ons een e-mail te sturen (zie de onderstaande contactgegevens). Wij nemen uw privacy heel serieus. We gebruiken de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen uitsluitend indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. We zullen zorgen dat al deze persoonlijke gegevens op wettige en rechtvaardige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving en we streven ernaar te voldoen aan de geldende best practices voor het internet, waaronder mede begrepen de Data Protection Act 1998 en de Data Protection Act 2003. De onderstaande verklaring beschrijft ons beleid ten aanzien van de persoonlijke gegevens die we verzamelen via de website brother.nl (de ’Website’).
Zie ook de Voorwaarden en bepalingen voor de Website.

De informatie die we verzamelen


 1. Brother is de enige eigenaar van de informatie die op deze Website wordt verzameld. We zullen deze informatie niet verkopen, delen of overdragen, anders dan voor zover beschreven in onze privacyverklaring. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld om ons te helpen persoonlijke diensten aan te bieden en onze marketing- en administratiefuncties te ondersteunen. Indien nodig geven we uw informatie door aan externe partijen die we hebben ingeschakeld om ons te helpen bij bepaalde activiteiten, zoals webhosting of marketing. In een dergelijk geval kunnen deze externe partijen uw persoonlijke gegevens ontvangen. Maar Brother behoudt te allen tijde de controle over en de verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens. We verzamelen informatie over u wanneer u zich registreert bij de Website en/of wanneer u de Website gebruikt. Persoonlijke gegevens kunnen betrekking hebben op uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de producten die u hebt aangeschaft, alsmede eventuele andere informatie over uw persoonlijke interesses of levensstijl.
 2. Er wordt ook informatie verzameld wanneer u online formulieren invult (zoals garantieregistratieformulieren en productenquêtes) en wanneer u ons per e-mail gegevens toestuurt.
 3. We zullen nooit gevoelige persoonlijke informatie over u verzamelen zonder dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
 4. We gebruiken ’cookies’ om extra informatie over uw bezoeken aan de Website te verzamelen.

Cookies


 1. We gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten zowel online als offline aan te bieden en op specifieke personen te richten. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens gebruikt kunnen worden voor de administratie van garantiediensten. Het kan ook gaan om het beantwoorden van uw vragen, het uitvoeren van kwaliteitsborging en/of het opleiden van onze medewerkers.
 2. Onze permanente cookies helpen ons u te herkennen bij uw volgende bezoek aan de Website, zodat we speciale informatie of reclame kunnen weergeven die aansluit bij uw wensen en voorkeuren en zodat u niet meerdere keren dezelfde advertenties te zien krijgt. Wij kunnen de hulp inroepen van derden om te helpen bij deze monitoring en analyse.
 3. Wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, kunnen we de gegevens gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden. We kunnen u bijvoorbeeld informatie geven over speciale aanbiedingen of over bepaalde producten en diensten. Wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen, geven we u in het algemeen een aparte gelegenheid om aan te geven of u reclameboodschappen en/of aanbiedingen wilt ontvangen.
 4. De informatie wordt ook gebruikt voor strategische analyse en voor onze evaluatie van markttrends en productie- en herbevoorradingsniveaus. We maken met name gebruik van onze permanente cookies om anonieme totaalcijfers te berekenen en beter te begrijpen hoe onze Website door de gebruikers wordt bezocht, zodat we de structuur van de Website verder kunnen optimaliseren. We kunnen u via deze gegevens niet persoonlijk identificeren.
 5. De Brother Group is wereldwijd actief en het kan noodzakelijk zijn dat we in verband met de bovengenoemde doeleinden uw informatie doorgeven aan andere leden van de Brother Group of aan externe partijen die ons helpen onze services aan u te leveren. Dit kan inhouden dat uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen. Wanneer dit gebeurt, zullen we erop toezien dat de informatie wordt overgedragen in overeenstemming met dit Privacybeleid en de geldende Ierse wetgeving. Door gebruik te maken van de Website stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens op deze manier gebruiken.

Bescherming van uw informatie

 

 1. We nemen passende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de informatie die we over u in bezit hebben.
 2. We zullen uw informatie niet langer op onze systemen bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de informatie is verzameld.
 3. Als u ons erop wijst dat de informatie die wij over u hebben verouderd of niet correct is, zullen wij deze informatie aanpassen.
 4. U hebt het recht om een afschrift te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten. Dergelijke verzoeken kunt richten aan onderstaand adres.
 5. Met vragen en opmerkingen over privacy kunt u contact opnemen met: privacy@brother.nl

 

Of stuur een brief naar:

 

Brother International (Nederland) BV
t.a.v. Privacy Administratie
Postbus 600
1180 AP  Amstelveen