BROTHER VOORWAARDEN VOOR ECOPRO ABONNEMENTSPLAN

“EcoPro” is een abonnementsplan (“Plan”) van Brother die een printerservice op basis van de circulaire economie biedt voor uw bestaande Brother-printer. Uw Plan blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd. Elke maand dient u een vaste maandelijkse vergoeding te betalen voor een bepaald aantal pagina's dat u print, plus de kosten voor pagina's boven het in uw Plan opgenomen aantal. In het kader van uw Plan sturen wij u inkt en toner (“Inkt/Toner”) wanneer u die nodig hebt en bieden wij onderhoud en ondersteuning voor uw printer (“Ondersteuning”). 

Op deze pagina vindt u de juridische voorwaarden (“Voorwaarden”) voor onze EcoPro abonnementsplannen zoals die beschikbaar zijn via https://www.brother.nl  (“Onze Site”). Wij adviseren u deze Voorwaarden zorgvuldig door te lezen alvorens zich te abonneren op een Plan. In deze Voorwaarden leest u wie wij zijn, wat u krijgt in het kader van het Plan, hoe u en wij de overeenkomst kunnen wijzigen of beëindigen, wat te doen in geval van een probleem, en andere belangrijke informatie. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of als u daarover vragen hebt, verzoeken wij u geen bestelling te plaatsen maar contact op te nemen met onze medewerkers van onze Customer Support via whatsapp.

Op uw gebruik van Onze Site zijn afzonderlijke voorwaarden van toepassing. Onze Site wordt gepubliceerd door een vestiging van Brother International Europe Limited in Nederland en de gegevens op Onze Site worden gehost door Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Ierland (Tel: +353 (1) 2953826). 

 

1. INFORMATIE OVER ONS EN HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

Wie wij zijn. Wij zijn een vestiging van Brother International Europe Limited in Nederland. Ons vestigingsadres luidt: Zanderij 25, 1185ZM Amstelveen. Ons btw-id is: NL863205604B01. Brother International Europe Limited is een vennootschap die ingeschreven is in Engeland en Wales, met vestigingsadres: Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester, M34 5JE, Verenigd Koninkrijk, en ingeschreven onder ondernemingsnummer 00664172. 

Onze contactgegevens. U kunt ons bereiken via WhatsApp. 

WhatsApp live chat
Chat direct met medewerkers van onze Customer Support

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:30 - 17:30 uur

Hoe werkt het? 
1. Open WhatsApp
2. Scan de QR code met uw camera, klik op deze link of gebruik nummer +31 97 010 256 048 in WhatsApp
3. Chat live met onze medewerkers en deel foto's of video's van uw apparaat via WhatsApp

 

Uw contactgegevens. Als wij contact met u moeten opnemen, zullen wij daarvoor het contactnummer, e-mailadres of postadres gebruiken dat u aan ons verstrekt in uw account. Van tijd tot tijd zullen wij (en/of onze verzendpartners) ook gebruikmaken van SMS, WhatsApp of andere berichtendiensten, voor zover u ons daarvoor toestemming geeft, om u updates te sturen over uw bestellingen en de verzending daarvan. Voor meer informatie over hoe en waarom wij contact met u kunnen opnemen, en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens (zoals uw contactgegevens), verwijzen wij naar ons privacybeleid.

Onder "schriftelijk" wordt mede verstaan per e-mail. Waar wij in deze Voorwaarden spreken over "schriftelijk" wordt daaronder mede verstaan per e-mail.

 

2. HOE DEZE VOORWAARDEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN

Wij bieden EcoPro abonnementsplannen aan voor zowel consumenten als zakelijke klanten. Als enig deel van deze Voorwaarden uitsluitend betrekking heeft op consumenten of op zakelijke klanten, zullen wij dat hieronder duidelijk vermelden.

U bent een consument als u een natuurlijke persoon bent die zich geheel of voornamelijk abonneert op een Plan voor persoonlijk gebruik en niet voor gebruik in verband met uw bedrijf, onderneming, ambacht of beroep. 

Als u een zakelijke klant bent, vormen deze Voorwaarden (tezamen met de in deze Voorwaarden genoemde documenten) de gehele overeenkomst tussen ons in verband met uw Plan. U erkent dat u niet bent uitgegaan van mededelingen, beloftes, verklaringen, toezeggingen of garanties die zijn gedaan door of namens ons maar die niet in deze Voorwaarden zijn opgenomen.

Andere voorwaarden gelden voor aankopen van producten van Brother. Voor een exemplaar van de voorwaarden die van toepassing zijn op aankopen van producten van Brother wordt u verwezen naar onze verkoopvoorwaarden.

 

3. HOE U ZICH KUNT ABONNEREN EN UW ABONNEMENT KUNT ACTIVEREN

Wie kan zich abonneren? Wij leveren Inkt/Toner in het kader van een Plan dat is aangekocht via onze Nederlandse website uitsluitend aan adressen in Nederland (met uitzondering van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten). Als u zich wilt abonneren op een pakket en inkt/toner wilt ontvangen op een ander adres, kunt u onze wereldwijde contactenlijst raadplegen of contact opnemen via whatsapp.

Hoe u zich kunt abonneren. U abonneert zich voor een Plan op Onze Site. Zodra u het Plan hebt geselecteerd waarop u zich wilt abonneren wordt u door het betaalproces geleid via een reeks instructies op het scherm. Door te klikken op de knop "bestelling verzenden" aan het eind van het betaalproces gaat u een bindende overeenkomst met ons aan voor het in uw bestelling vermelde Plan. Deze overeenkomst houdt onder meer in dat u maandelijkse betalingen dient te verrichten met ingang van de datum waarop uw abonnement wordt geactiveerd totdat uw Plan wordt geannuleerd. In het kader van het abonnementsproces dient u een account aan te maken op Onze Site (als u dat nog niet hebt) (“Account”) en dient u een geldig e-mailadres op te geven, alsmede gegevens van een geldige betaalwijze voor de maandelijkse kosten.  Zodra u uw bestelling plaatst, sturen wij u een bevestigingsmail met een gedetailleerde beschrijving van het Plan waarvoor u een abonnement hebt afgesloten. 

Hoe u uw abonnement activeert. Om Ondersteuning en Inkt/Toner te ontvangen, dient u uw abonnement te activeren door inkt- en tonercartridges in uw printer te plaatsen die overeenkomen met het abonnement. Uw Plan gaat in op de datum van activering van uw abonnement (“Startdatum Plan”) en wij zullen u een activeringsmail sturen met een bevestiging van de Startdatum Plan. 

 

4. UW PLAN 

Startdatum en looptijd Plan. Uw Plan gaat in op de Startdatum Plan en blijft van kracht totdat u of wij het Plan annuleren in overeenstemming met deze Voorwaarden (“Planperiode”). 

Planpagina's. Elke maand houden wij bij hoeveel pagina's u print. Elk Plan omvat een gespecificeerd aantal pagina's dat u maandelijks mag printen in het kader van uw abonnement (“Planpagina's”). Het aantal Planpagina's dat inbegrepen is, varieert per plan. Kijk hier voor informatie over de beschikbare plannen

Als u tijdens de Planperiode in een bepaalde maand niet alle Planpagina's print, worden de ongebruikte pagina's meegenomen naar de volgende maand. U mag uitsluitend ongebruikte pagina's meenemen uit de onmiddellijk voorafgaande maand, met een maximum van 100% van de Planpagina's waarop u recht hebt in die volgende maand. Het aantal meegenomen pagina's wordt pas gebruikt zodra u alle Planpagina's voor die maand hebt geprint. Ongebruikte pagina's die niet kunnen worden meegenomen vervallen en worden niet gerestitueerd.  

Als u in een bepaalde maand tijdens de Planperiode meer pagina's print dan het aantal Planpagina's in uw Plan plus eventuele ongebruikte pagina's die zijn meegenomen uit de vorige maand, worden die extra pagina's aan u in rekening gebracht tegen de in uw Plan aangegeven tarieven voor extra pagina's. 

Inkt/Toner. Als u niet reeds beschikt over inkt- of tonercartridges in uw printer die bij uw abonnement passen, zullen wij u een Inkt/Toner-startset sturen zodra u zich abonneert op het Plan. Tijdens de Planperiode zullen wij uw verbruik van Inkt/Toner via uw printer bijhouden en u automatisch meer Inkt/Toner sturen in overeenstemming met uw verbruik, zodat u uw Planpagina's en eventuele extra pagina's kunt printen. De kosten van de Inkt/Toner en de aflevering daarvan op het [Nederlandse] adres in uw Account zijn in de maandelijkse vergoedingen begrepen. 

De Inkt/Toner die wij leveren tijdens de Planperiode mag uitsluitend worden gebruikt in samenhang met uw Plan. Zodra uw Plan eindigt, zullen deze cartridges niet langer werken en dient u ze aan ons te retourneren. U mag de Inkt/Toner niet doorverkopen en u mag ze uitsluitend gebruiken voor uw persoonlijke respectievelijk zakelijke doeleinden in overeenstemming met deze Voorwaarden. 

Ondersteuning. Tijdens de Planperiode bieden wij ondersteuning voor de Brother-printer die u gebruikt in samenhang met het Plan in overeenstemming met een eventuele fabrieksgarantie van Brother die u voor die printer hebt. Als die garantie is verlopen (of op enig moment tijdens de looptijd van uw Plan verloopt), zullen wij deze verlengen voor de duur van uw Plan. Dit geldt in aanvulling op een eventuele wettelijke garantie en laat uw wettelijke rechten onverlet. Voor informatie over garantie en het indienen van een garantieclaim, zie onze garantiegegevens.

Recycling. Telkens wanneer wij u Inkt/Toner sturen, ontvangt u ook een gefrankeerde retourenveloppe. U dient uw gebruikte cartridges zo snel mogelijk aan ons te retourneren in de retourenveloppe of door contact met ons op te nemen via whatsapp. Zodra uw Plan is geëindigd, kunt u uw printer ook afvoeren door deze aan ons toe te sturen. Tenzij wij anders overeenkomen, zijn de hieraan verbonden kosten voor uw rekening. Informatie over hoe u dit moet doen, vindt u hier. Als u uw printer inderdaad aan ons toestuurt, wordt deze onze eigendom en kunnen wij deze naar eigen goeddunken opknappen, hergebruiken of afvoeren. 

 

5. PRIJS EN BETALING

Prijsinformatie. U kunt te allen tijde uw factureerdatum, verbruik, eventuele actie-/proefperiode, maandelijkse abonnementskosten en eventuele kosten van extra pagina's controleren en/of uw betaalwijze beheren via uw Account waartoe u toegang hebt via de Brother Mobile Connect-app.

Wat en wanneer u moet betalen. Vanaf de Startdatum Plan tot aan beëindiging van uw Plan bent u maandelijks kosten verschuldigd voor uw verbruik. Die kosten vormen de maandelijkse abonnementsvergoeding zoals vermeld in uw Plan en alle eventuele kosten van extra pagina's voor die maand, eveneens zoals vermeld in uw Plan (“Maandelijkse Kosten”). De Maandelijkse Kosten worden in rekening gebracht aan het eind van elke factuurmaand in uw Account (“Factureerdatum”).

Betaalwijze. U dient te allen tijde gedurende de Planperiode een geldige betaalwijze te hebben opgenomen in uw Account. U machtigt ons om maandelijks gedurende de Planperiode op of na de Factureerdatum de Maandelijkse Kosten af te schrijven via uw betaalwijze. 

Proefperiode en acties. Van tijd tot tijd kunnen wij u een proef- of actieperiode aanbieden, gedurende welke u geen abonnementsvergoeding voor uw Plan in rekening zal worden gebracht (maar waarin eventueel toepasselijke kosten voor extra pagina's wel verschuldigd blijven). De lengte van een eventuele proef- of actieperiode kunt u zien in uw Account. Als u het Plan niet wilt voortzetten na afloop van de eerste of actieperiode, dient u uw Plan te annuleren voor het einde van uw proef- of actieperiode. Maandelijkse Kosten zijn verschuldigd vanaf de dag waarop uw proef- of actieperiode afloopt. U hebt slechts recht op één proefperiode per Brother-printer en per account. [Wij zullen contact met u opnemen voordat uw proef- of actieperiode afloopt om u de gelegenheid te geven om uw Plan te annuleren.] 

Facturen. Wij zullen u een factuur sturen per e-mail. Als u een factuur op papier nodig heeft, kunt u contact met ons op nemen via whatsapp.

Betalingsverzuim. Als wij een betaling niet kunnen incasseren, doordat uw betaalwijze is verlopen, omdat er onvoldoende saldo aanwezig is of door een andere oorzaak, zullen wij contact met u opnemen om te trachten de betaling alsnog te incasseren. Als wij een betaling van u niet kunnen incasseren binnen 7 dagen na uw geplande betaaldatum, kunnen wij uw Plan opschorten totdat wij die betaling kunnen incasseren.  Als wij geen contact met u kunnen opnemen of u niet in staat bent om binnen 13 dagen na uw geplande betaaldatum de betaling te verrichten, kunnen wij uw Plan beëindigen.

Hoe wij uw Plan kunnen aanpassen. Wij kunnen onze abonnementsplannen en de prijs van onze dienstverlening van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u echter ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen en die wijzigingen gaan pas in bij aanvang van de eerstvolgende Factureermaand na verloop van die termijn. In geval van een prijsverhoging kunt u uw Plan binnen 30 dagen na kennisgeving gratis annuleren in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8 en 9.

Uw recht om het Plan aan te passen. U kunt uw Plan eenmaal per factureerperiode aanpassen door een andere optie te selecteren in de Brother Mobile Connect App of door contact op te nemen met ons Contactcentrum. Als u aanpassingen maakt aan uw Plan gelden de volgende voorwaarden:

(a) als u een Plan met minder pagina’s kiest:
zal het verlaagde tarief en de hoeveelheid Planpagina’s ingaan na de Factureerdatum van de maand waarin u uw Plan aanpast;
ten aanzien van de Maandelijkse Kosten, uw wijziging zal pas ingaan na de Factureerdatum, voor de huidige factureringsmaand zullen uw huidige Maandelijkse Kosten in rekening worden gebracht; en
voor uw Planpagina’s zullen wij op de Factureerdatum bepalen of er pagina’s over zijn welke mee kunnen worden genomen naar uw nieuwe Plan of dat u nog overschrijdingskosten moet betalen.

(b) als u een Plan met meer pagina’s kiest:
zal de nieuwe hoeveelheid Planpagina’s direct van toepassing zijn;
de nieuwe Maandelijkse kosten zullen direct van toepassing zijn voor de huidige factureerperiode en zullen worden afgerekend worden op de Factureerdatum; en
wij zullen uw nieuwe hoeveelheid Planpagina’s gebruiken om te bepalen of er pagina’s mee kunnen worden genomen in de opvolgende factureerperiode of dat er overschrijdingskosten betaalt moeten worden.

(c) indien u gebruik maakt van een proefperiode of promotie wanneer uw u Plan aanpast, zal dit geen invloed hebben op de promotie of proefperiode. U hebt geen recht op verlenging van uw huidige proef- of promotieperiode als gevolg van de aanpassing van uw Plan.

 

6. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Gebruik van uw Plan. Het is u niet toegestaan gebruik te maken van uw Plan of de diensten die wij u bieden in het kader van dat Plan voor of in verband met illegale activiteiten. Als u een zakelijk gebruiker bent, is het u niet toegestaan (direct dan wel indirect) gebruik te maken van uw Plan ten behoeve van een print- of kopieerbedrijf.

Printercompatibiliteit. U bent er bij uitsluiting verantwoordelijk voor dat uw Brother-printer compatibel is met het Plan dat u selecteert in het kader van uw bestelling. Kijk hier voor meer informatie over de printermodellen van Brother die geschikt zijn voor gebruik in samenhang met EcoPro abonnementsplannen. 

Uw printer. U dient uw Brother-printer te bedienen in overeenstemming met alle specificaties, handleidingen en instructies die door of namens ons worden verstrekt. 

Connectiviteit op afstand. U verleent ons toestemming voor de gehele Planperiode om, zonder kennisgeving aan u, op afstand toegang te verkrijgen tot de hard- of software van uw Brother-printer en die te bewaken en aan te passen en om van uw Brother-printer alle informatie te ontvangen die wij nodig achten om u het Plan te kunnen bieden. U dient er op eigen kosten voor te zorgen dat uw Brother-printer te allen tijde gedurende de Planperiode verbonden is met het internet en correct is geconfigureerd om uw verbruiksgegevens aan ons door te geven. Als u daar niet aan voldoet, is het mogelijk dat wij geen Inkt/Toner kunnen leveren, maar kunnen de kosten toch aan u in rekening worden gebracht. Voor nadere informatie over ons gebruik van uw gegevens, zie ons privacybeleid 

Beëindiging wegens niet-gebruik. Als u geen gebruik maakt van uw Plan of de verbinding van uw Brother-printer met ons netwerk langer dan drie opeenvolgende maanden verbroken wordt, kunnen wij uw plan beëindigen door middel van schriftelijke opzegging.

Installatie van updates. Als u de updates die wij leveren niet binnen een redelijke termijn installeert, zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende nalevingsgebreken of het geen gebruik kunnen maken van uw Plan.

 

7. IN GEVAL VAN PROBLEMEN 

Inspectie. U dient de Inkt/Toner en alle overige accessoires of onderdelen die wij u toesturen bij aflevering te controleren. Als u ontdekt dat er sprake is van gebreken of problemen daarmee dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen via whatsapp.

Hoe u problemen aan ons doorgeeft. Als u vragen of klachten hebt over onze dienstverlening aan u of als u meent dat een factuur of informatie in uw bevestigingsmail of uw Account onjuist is, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U kunt kijken bij onze veelgestelde vragen (FAQ's) of ons bereiken via whatsapp.

Opschorting van onze dienstverlening. Wij kunnen onze dienstverlening opschorten voor zover dat noodzakelijk is voor belangrijke bedrijfsdoeleinden, bijvoorbeeld indien wij technische problemen moeten aanpakken, technische veranderingen moeten doorvoeren of andere wijzigingen moeten aanbrengen in onze dienstverlening naar aanleiding van wijzigingen in voorschriften van wet- of regelgeving. Als wij onze dienstverlening moeten opschorten zullen wij schriftelijk contact met u opnemen alvorens daartoe over te gaan en worden u geen kosten in rekening gebracht voor een periode gedurende welke onze dienstverlening is opgeschort. 

Uw wettelijke rechten als consument. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de producten en diensten die wij leveren aan u als consument in het kader van uw Plan overeenkomen met de beschrijving daarvan, geschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn en van voldoende kwaliteit zijn. Als consument hebt u wettelijke rechten in verband met producten die niet aan die normen voldoen. Zo kunt u het recht hebben om het gewraakte product te weigeren, reparatie of vervanging te verlangen, ons te vragen om een dienst opnieuw te leveren en/of uw geld geheel of gedeeltelijk terug te krijgen en/of schadevergoeding te ontvangen. Voor advies over uw wettelijke rechten verwijzen wij u naar uw lokale rechtswinkel. Deze Voorwaarden laten die wettelijke rechten onverlet. 

Uw rechten als zakelijke klant. 

(a) Wij garanderen dat de producten die wij aan u leveren in het kader van uw Plan: a) in alle wezenlijke opzichten beantwoorden aan hun beschrijving; b) vrij zijn van grote gebreken in ontwerp, materiaal en fabricage; en c) van voldoende kwaliteit zijn (zoals gedefinieerd op grond van artikel 7:17 BW). Daarnaast garanderen wij dat de diensten die wij verlenen zullen worden uitgevoerd met redelijke zorg en bekwaamheid. 

(b) Als u ons binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk laat weten dat een product niet beantwoordt aan bovenstaande garantie zullen wij, naar eigen keuze, het gebrekkige product repareren of vervangen, de dienst opnieuw leveren (uitsluitend voor diensten) of de prijs van het gebrekkige product geheel restitueren, mits u ons redelijk in de gelegenheid hebt gesteld om dat product te onderzoeken en u dat product op onze kosten aan ons retourneert. Dit vormt uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie en wij hebben geen enkele verdere aansprakelijkheid jegens u in verband met een dergelijk gebrek.

(c) Wij zijn niet aansprakelijk als een product niet beantwoordt aan de garantie in dit artikellid als: a) u gebruik blijft maken van dat product nadat u ons op de hoogte hebt gesteld van het gebrek; b) het gebrek ontstaat doordat u zich niet houdt aan de productspecificatie of onze andere schriftelijke instructies met betrekking tot opslag, installatie, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud van het product; c) u het product zonder onze toestemming aanpast of repareert; of d) het gebrek het gevolg is van normale slijtage, opzettelijke beschadiging, nalatigheid of abnormale werkomstandigheden.

8. UW RECHT TOT ANNULERING VAN UW PLAN

Herroepingsrecht. U kunt uw Plan te allen tijde annuleren voordat u uw abonnement activeert. U ontvangt dan alle bedragen die u hebt betaald in verband met uw Plan volledig terug en er worden geen kosten in rekening gebracht voor verbruik. 

Als u een consument bent, hebt u daarnaast het recht om uw Plan te herroepen binnen 14 dagen na de datum waarop u uw eerste levering van Inkt/Toner ontvangt. U ontvangt dan alle bedragen die u hebt betaald in verband met uw Plan volledig terug. Als u uw abonnement tijdens deze periode hebt geactiveerd hebben wij echter het recht om u de pagina's in rekening te brengen die u hebt geprint tussen activering van uw abonnement en uw bericht aan ons dat u uw Plan annuleert. Die kosten zullen een percentage bedragen van de maandelijkse abonnementsvergoeding ter hoogte van het percentage van de Planpagina's die u in die periode hebt geprint. 

Beëindiging van uw Plan. U kunt uw Plan te allen tijde beëindigen door middel van opzegging aan ons. U blijft diensten van ons ontvangen en de Maandelijkse Kosten blijven door u verschuldigd tot het eind van de op dat moment lopende factureermaand, waarna uw Plan eindigt.

 

9. HOE U UW PLAN BEËINDIGT (ONDER MEER ALS CONSUMENT EN ALS U UW HERROEPINGSRECHT UITOEFENT)

Laat ons weten dat u uw Plan wilt beëindigen. Als u uw Plan bij ons wilt beëindigen in overeenstemming met uw rechten zoals neergelegd in deze Voorwaarden of uw wettelijke rechten, moet u ons dat laten weten. U kunt dit doen:

(a) via het EcoPro dashboard, waartoe u toegang kunt krijgen via de Brother Mobile Connect-app;

(b) Via whatsapp of door gebruik te maken van het Herroepingsformulier. U dient daarbij uw naam, adres, bestelnummer en, voor zover beschikbaar, uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden; 

(c) per post. Print het Herroepingsformulier en verstuur het aan ons op het adres zoals vermeld in het formulier. Of schrijf ons gewoon op dat adres, onder vermelding van de gegevens van wat u hebt gekocht, wanneer u dat hebt besteld of ontvangen, en uw naam en adres. 

Uw verplichting om Inkt/Toner te retourneren. Als u uw wettelijke herroepingsrechten wilt uitoefenen, uw Plan wilt beëindigen of gebrekkige inkt- of tonercartridges wilt weigeren, dient u deze aan ons te retourneren in de gefrankeerde retourenveloppe die wij u hebben gestuurd – neem contact met ons op via whatsapp als u die kwijt bent.

Als u uw herroepingsrecht uitoefent, dient u de Inkt/Toner die wij u hebben gestuurd te retourneren binnen 28 dagen nadat u ons hebt laten weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent. 

 

10. BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID 

Niets in deze Voorwaarden houdt een uitsluiting of beperking in van onze aansprakelijkheid in geval van (a) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid onzerzijds; (b) fraude of bedrieglijke voorstelling; (c) schending van uw wettelijke recht(en) uit hoofde van afdeling 2 van boek 7 BW, voor zover van toepassing; of (d) enige andere aangelegenheid in verband waarmee wij onze aansprakelijkheid op grond van het toepasselijk recht niet kunnen uitsluiten of beperken.

Als u een consument bent:

Niets in deze Voorwaarden houdt een uitsluiting of beperking in van onze aansprakelijkheid in geval van schending van uw wettelijke recht in verband met EcoPro abonnementsplannen die niet beantwoorden aan en overeenkomen met de informatie die wij u hebben verstrekt en eventuele monsters of modellen die u hebt gezien of onderzocht, niet van voldoende kwaliteit zijn of niet geschikt zijn voor een bepaald doel dat aan ons bekendgemaakt is.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die niet in redelijkheid voorzienbaar was als gevolg van of in verband met deze Voorwaarden. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat dat verlies of die schade zal optreden dan wel als zowel wij als u op het moment van aangaan van de overeenkomst wisten dat dat kon gebeuren.
Als u een consument bent leveren wij u het Plan uitsluitend voor thuis- en privégebruik. Als u het Plan gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, dan is onze aansprakelijkheid jegens u beperkt zoals hieronder is bepaald. 

Als u een zakelijke klant bent:

Behoudens voor zover hiervoor uitdrukkelijk is bepaald:

(a) zijn alle voorwaarden die impliciet gelden naar Nederlands recht uitgesloten voor zover dat is toegestaan;

(b) zijn wij niet aansprakelijk jegens u, uit hoofde van contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van wettelijke plicht dan wel anderszins, voor enige gederfde winst , of voor indirecte of gevolgschade als gevolg van of in verband met enige overeenkomst tussen ons; en

(c) is onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle verliezen die zich mochten voordoen als gevolg van of in verband met enige overeenkomst tussen ons, uit hoofde van contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van wettelijke plicht dan wel anderszins, beperkt tot het totaal van de bedragen die u uit hoofde van uw Abonnement hebt betaald.

 

11. HOE WIJ GEBRUIK KUNNEN MAKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Informatie die uw Brother-printer aan ons doorstuurt. Gedurende de gehele Planperiode stuurt uw Brother-printer ons alle informatie die wij noodzakelijk achten om u het Plan te kunnen bieden, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot) data en tijden waarop wordt geprint, het aantal geprinte pagina's, het formaat van het gebruikte papier, het serienummer van de Printer, de leveringsstatus en cartridge-gegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken zoals uiteengezet in ons privacy beleid

Het actueel houden van uw gegevens. U dient ervoor te zorgen dat de gegevens die u ons verstrekt te allen tijde actueel blijven en in het bijzonder dat uw e-mail- en postadres correct zijn, zodat wij direct contact met u kunnen opnemen en u Inkt/Toner kunnen leveren. Als u uw gegevens niet actueel houdt, is het mogelijk dat u geen facturen, Inkt/Toner of andere informatie van ons kunt ontvangen maar dat er toch kosten voor uw Plan in rekening worden gebracht.

 

12. OVERIGE BELANGRIJKE BEPALINGEN

Wijzigingen. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien en wijzigen, om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen in relevante voorschriften van wet- en regelgeving. 

Overdracht. Wij mogen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden naar eigen goeddunken overdragen of uitbesteden aan een derde, waarbij wij aansprakelijk blijven voor het handelen en nalaten van een eventuele onderaannemer als was dat ons eigen handelen en nalaten. 
U kunt uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden alleen aan een derde overdragen of uitbesteden als wij daarmee schriftelijk instemmen. 

Rechten van derden. Deze overeenkomst geldt tussen u en ons. Geen enkele derde heeft het recht bepalingen in deze Voorwaarden te handhaven. 

Deelbaarheid. Elk van de artikelen in deze Voorwaarden heeft zelfstandige werking. Indien een rechtbank of een bevoegde autoriteit besluit dat een van deze bepalingen onrechtmatig of ongeldig is, komen u en wij niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoeling van partijen zoals neergelegd in het desbetreffende artikel en blijven de overige artikelen volledig van kracht.

Afstandsverklaring. Vertraging of verzuim in de handhaving door ons van rechten of bepalingen in deze Voorwaarden houdt geen afstandsverklaring in verband met die rechten of bepalingen in. 

Forum en toepasselijk recht voor consumenten. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en u kunt gerechtelijke procedures in verband met uw Abonnement voor de Nederlandse rechter brengen. 

Daarnaast geldt, als u een consument bent en woonachtig bent binnen de Europese Unie, dat u een klacht kunt indienen bij het platform voor onlinegeschillenoplossing zoals dat is ontwikkeld door de Europese Commissie voor het beslechten van alle geschillen die zich mochten voordoen als gevolg van de verkoop van EcoPro abonnementsplannen. U vindt het platform voor online geschillen oplossing hier.

Forum en toepasselijk recht voor zakelijke klanten. Op alle geschillen of vorderingen die zich mochten voordoen als gevolg van of in verband met een overeenkomst tussen ons of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (daaronder begrepen buitencontractuele geschillen of vorderingen) is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om dergelijke geschillen of vorderingen te beslechten.

AEEA, batterijen en wegwerpverpakkingen. Voor meer informatie over hoe wij voldoen aan milieuvoorschriften verwijzen wij naar onze pagina over product en naleving.

 

Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugsturen indien u de overeenkomst wenst op te zeggen)

Aan 
Brother International Europe
Zanderij 25
1185 ZM Amstelveen
Netherlands

 

QR Code for Brother Netherlands WhatsApp Chat

WhatsApp live chat

Chat direct met medewerkers van onze Customer Support

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:30 - 17:30 uur

Hoe werk het? 

1. Open WhatsApp

2. Scan de QR code met uw camera, klik op deze link of gebruik nummer +31 97010256048 in WhatsApp

3. Chat live met onze medewerkers en deel foto's of video's van uw apparaat via WhatsApp

Voordelen van contact via WhatsApp

 Veilige communicatie met end-to-end encryptie

 Deel foto's en video's rechtstreeks in de chat

 Realtime gesprek met echte medewerkers