1. Home Brother
  2. Recycleprogramma
  3. Recycling van printers

Hoe kan ik oude Brother printer en andere apparaten recyclen?

Brother International (Nederland) B.V.  is een geregistreerd producent bij het Nationaal (W)EEE register.

Volgens de Europese richtlijn 'Waste Electrical and Electronic Equipment' (WEEE) zijn wij verplicht elektrisch en elektronisch materiaal van eindgebruikers terug te nemen voor recycling. 

Door deelname aan het collectieve inzamelsysteem van E-waste voldoet Brother Nederland aan de eisen die gesteld worden aan de terugname van ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur’ (AEEA). 

Voor het milieuvriendelijk verwerken van afgedankte Brother apparatuur adviseren we u het apparaat in te leveren bij een van de 10.000 E-waste inzamelpunten bij gemeenten en winkels. 

Ga voor het dichtstbijzijnde inzamelpunt naar: https://inleverpunten.stichting-open.org/