Toegevoegd aan mandje

 

Brother International (Nederland) B.V.  is een geregistreerd producent bij het Nationaal (W)EEE register.

 

Volgens de Europese richtlijn 'Waste Electrical and Electronic Equipment' (WEEE) zijn wij verplicht door de wetgeving elektrisch en elektronisch materiaal terug te nemen van een eindgebruiker voor recycling.

 

Door deelname aan het collectieve inzamelsysteem van ICT-Milieu / WeCycle voldoet Brother Nederland aan de eisen die gesteld worden aan de terugname van ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur’ (AEEA).


Voor het milieuvriendelijk verwerken van afgedankte Brother apparatuur adviseren we u het apparaat dan ook in te leveren bij een van de 10.000 bij WeCycle aangesloten inzamelpunten bij gemeenten en winkels.

 

Ga voor uw dichtstbijzijnde inzamelpunt naar: https://www.wecycle.nl/inleverpunt-zoeken