1. Home Brother
  2. Bedrijfsoplossingen
  3. Brother Resource Hub
  4. Blog
  5. Milieu
  6. 2021
  7. Vijf manieren om zakelijk printen duurzaam te maken
A woman in a home office environment holds a stack of printed paper documents

Vijf manieren om zakelijk printen duurzaam te maken

Duurzaamheid is voor bedrijven meer dan alleen een streven. Studies hebben aangetoond dat duurzaamheid naast kwaliteit, kosten, betrouwbaarheid, flexibiliteit en innovatie nu ook als een essentiële concurrentieprioriteit moet worden beschouwd.

 

Naast het eerder genoemde onderzoek1 geeft 85% van de consumenten aan meer geneigd te zijn om producten te kopen bij een bedrijf met een goede reputatie op het gebied van duurzaamheid2. Producenten en resellers die niet elk onderdeel van hun bedrijf nauwkeurig onderzoeken op milieuverbeteringen, lopen het risico klanten en partners kwijt te raken die duurzaamheid als een cruciaal onderdeel van hun bedrijfsvoering beschouwen.

Waar je misschien niet aan hebt gedacht, is hoe printprocessen binnen een bedrijf van invloed kunnen zijn op de ecologische voetafdruk. Als u milieuvriendelijk printen belangrijk vindt, neem het duurzaamheidsaspect dan mee in uw aankoopbeslissing. Maak hierbij gebruik van onze checklist met vijf manieren waarop je zakelijk printen duurzaam kunt maken.

1. Controleer de supply chain

De ervaring leert ons dat bedrijven de duurzaamheid van een printer doorgaans alleen evalueren tijdens en aan het einde van de operationele levensduur. Maar als je bedenkt dat 90% van de impact die een bedrijf heeft op het milieu afkomstig is van de supply chain3, dan maakt het echt een verschil als je rekening houdt met de milieueffecten in elke fase van de levenscyclus. Dit omvat naast productontwikkeling, grondstoffen en fabricage, ook verpakking, opslag, transport en afvoer.

Het kiezen van duurzame leveranciers als onderdeel van een ethisch verantwoorde   toeleveringsketen die eerlijk met mens en milieu omgaat, is een belangrijk onderdeel van de  strategie op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Een ethische supply chain zorgt voor vrijheid van vereniging voor werknemers, veilige werkomstandigheden, geen kinderarbeid en eerlijke beloning. Het laat ook zien dat een bedrijf stelling neemt tegen corruptie.

Verantwoordelijke partners in de toeleveringsketen helpen ook mee om je eigen reputatie te beschermen tegen schade door samenwerking met bedrijven die niet dezelfde hoge normen naleven.

Een bedrijf kan de ‘groene’ reputatie versterken door samen te werken met leveranciers die zich houden aan duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en die tevens een goed beleid voeren op het gebied van environmental, social and governance (ESG). Een bedrijf kan dit aantonen door een FTSE4Good-vermelding of Carbon-rapportage uitgegeven door het Carbon Disclosure Project van de Carbon Trust.

2. Controleer het recycling beleid van leveranciers

Om je reputatie op het gebied van duurzaamheid verder te versterken, raden we aan een printpartner te kiezen die het zo gemakkelijk mogelijk maakt om gebruikte verbruiksartikelen te recyclen. Beschikken ze bijvoorbeeld over een antwoordnummer om kosteloos lege cartridges op te sturen? Zorgen ze ervoor dat er wordt gerecycled in overeenstemming met de huidige regelgeving? En is het recyclingproces volledig geautomatiseerd voor maximale efficiëntie en nuttig gebruik van hulpbronnen.

Brother is partner van Cool Earth, een non-profit organisatie die het regenwoud beschermt tegen ontbossing en inheemse gemeenschappen op allerlei manieren ondersteunt. Ga naar onze website voor meer info over de partnerschap tussen Brother en Cool Earth: https://www.brother.nl/recycling/cool-earth

3. Houd het printcontract in de gaten

Voor optimaal milieuvriendelijk printen, zouden bedrijven een Managed Print Service (MPS) programma moeten overwegen, zoals Brother MPS. Door te kiezen voor Managed Print Service krijgt u meer inzicht en controle over het gebruik van de printer. Het is tevens mogelijk om het printerpark te optimaliseren, zodat deze op de meest efficiënte manier werkt, in overeenstemming met de gestelde zakelijke eisen en eventueel toekomstige behoeften.

Het monitoren via MPS kan niet alleen het verbruik van stroom, papier en toner verbeteren, maar het is ook een voordeel als printapparatuur aan het einde van de levensduur kan worden teruggestuurd naar de fabrikant. Zo kunnen gebruikte en afgedankte apparaten worden afgevoerd in overeenstemming met de EU-richtlijnen, ofwel de Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)

Een manier om de levensduur van printers te verlengen en de duurzaamheid te maximaliseren, is door eventuele defecten op te lossen met modulaire reparaties. Hiermee kunnen afzonderlijke componenten vervangen worden en is het tevens mogelijk om  upgrades uit te voeren, zonder direct een heel apparaat te hoeven vervangen. Moderne Managed Print Service programma’s bieden tegenwoordige modulaire reparaties als standaard onderdeel van het totaalpakket.

4. Let op het papier

Zelfs het papier dat je gebruikt, kan een positieve invloed hebben op de duurzaamheid. Elk jaar worden er vier miljard bomen gekapt voor de productie van papier4. Cijfers suggereren dat papier verantwoordelijk is voor 14% van de wereldwijde ontbossing. Dat is de vernietiging van ongeveer 4,1 miljoen hectare per jaar, een gebied zo groot als Nederland5

Een gemakkelijke manier om de bedrijfsimpact op het milieu te verminderen is door over te schakelen op gerecycled papier. Niet alleen bespaart het recyclen van 1 ton papier 17 bomen6, gerecycled papier veroorzaakt tot 50% minder kooldioxide-uitstoot dan papier dat is geproduceerd uit nieuwe vezels7.

Een andere manier om het papierverbruik te verminderen, is door de printer in te stellen op automatisch dubbelzijdig (duplex) printen of door meerdere pagina's op één pagina af te drukken. Daarnaast kan er onder elke uitgaande e-mail een bericht worden toegevoegd, waarin wordt verzocht om de e-mail alleen te printen wanneer dit echt nodig en zinvol is.  

5. Controleer de printerfuncties

In de meeste kantoren ligt bij elke printer wel een stapeltje verloren print-outs. Of de opdracht nu naar de verkeerde printer is gestuurd of omdat iemand is vergeten de documenten op te halen, onnodige printopdrachten zorgen voor verspilling van tijd, toner, papier en stroom.

Dit probleem kan worden opgelost met printers die via authenticatie van de gebruiker een zogenaamd 'pull-print’ systeem bieden. Hierbij worden alle printtaken in één gezamenlijke wachtrij geplaatst en kunnen gebruikers op elke printer in het netwerk inloggen, om de printopdracht vrij te geven en af te drukken. Dit vermindert niet alleen de milieu-impact van afdrukken die niet worden opgehaald, het voorkomt ook overbelasting van afzonderlijke printers, wat tot frustrerende wachtrijen en buitensporige wachttijden voor andere gebruikers kan leiden. Daarnaast biedt pull printen een veilige manier voor het printen van documenten met privacy gevoelige data of bedrijfsgegevens. Bestanden die na een bepaalde tijd niet zijn opgehaald, worden automatisch uit de wachtrij verwijderd.

Overweeg daarnaast om printers te kiezen die beschikken over een eco-modus of bespaarstand, waarmee het energieverbruik verlaagd kan worden zonder concessies te doen aan de afdrukkwaliteit. Op veel printers is er ook een slaapstand aanwezig, die onder meer het scherm dimt om energie te besparen als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt.


Uiteindelijk kan het verminderen van de milieu-impact binnen het bedrijf leiden tot een grote kostenbesparing en een enorme positieve invloed hebben op de reputatie van de organisatie. Het directe gevolg hiervan is dat het binnenhalen van klanten, opdrachten en het sluiten van partnerschappen gemakkelijker verloopt. Door op een eenvoudige manier afval te verminderen, het verbruik van stroom, papier en toner te optimaliseren en de efficiëntie van apparaten te verhogen, is het mogelijk om snel een  aanzienlijk rendement te behalen. 

Kijk voor meer informatie over milieu-activiteiten, recyclingprogramma’s en de duurzaamheidsdoelen van Brother op https://www.brother.nl/recyclingBronnen
1. futureofsourcing.com: “Sustainable Procurement: What You Need To Know in 2020” – March 2020
2. youmatter.world: "Supply Chains Cause 90% Of Companies’ Environmental Impacts. How Can They Be Improved?" -  March 2019
3. www.mckinsey.com: "Starting at the source: Sustainability in supply chains" - November 2016
4. environmentalprofessionalsnetwork.com: "The Environmental Impacts of Using Paper" - September 2014
5. paperontherocks.com: "What is the environmental impact of deforestation for paper production?" - November 2018
6. https://www.theworldcounts.com/stories/paper-waste-facts
7. sciencedirect.com: "Recycling and De-inking of Recovered Paper" - 2014


Meer van Milieu

Aanbevolen

Terug naar boven