De milieustrategie van de Brother groep

Het uitvoeren van activiteiten ter bevordering van een duurzame maatschappij onder de slogan ‘Brother Earth’.

Conform het Wereldwijde handvest van de Brother groep dat is opgesteld in 1999 belooft de Brother groep de maatschappij te helpen bij het bereiken van een duurzame ontwikkeling door actief en voortdurend de milieubelasting van alle activiteiten ten behoeve van groei van de groep in overweging te nemen. De Brother groep heeft ook het milieubeleid van de Brother groep opgesteld om een zakelijke onderneming te worden die milieubewuste producten levert waarbij in de gehele levenscyclus van het product het milieu in acht wordt genomen en om alle medewerkers wereldwijd te stimuleren het milieu te beschermen.

Om de inspanningen in het kader van het mondiale handvest en het milieubeleid te stimuleren, heeft de Brother groep het logo en de slogan ‘Brother Earth’ geïntroduceerd, die de milieuactiviteiten van de groep symboliseert met een uniforme boodschap: ‘Samenwerken voor een betere leefomgeving’.

Onder de Brother Earth slogan wordt elke medewerker gevraagd zich steeds meer te richten op milieubewuste aspecten in al onze activiteiten ten behoeve van een duurzame samenleving.

 

Ons milieubeleid

Toepassing van het milieubeleid in milieuactiviteiten

Het milieubeleid van de Brother Group is gebaseerd op het Wereldwijde handvest van de Brother group en bevat een overzicht van de specifieke concepten van milieuactiviteiten. Het vormt een uniform milieubeleid voor de volledige groep. Daarom ontwikkelt Brother wereldwijd activiteiten om het milieu te beschermen en nieuwe waarde te ondersteunen, niet alleen via productprestaties en kwaliteit maar ook middels milieuoverwegingen.

Basisfilosofie

De Brother groep zal continu handelen om de milieu impact van alle aspecten van onze bedrijfsactiviteiten te verminderen, zodat we een duurzame samenleving kunnen bewerkstellingen.

Fundamenteel milieubeleid

Zorg voor het milieu is de hoeksteen van alle activiteiten. De gevolgen voor de veiligheid en het milieu zijn de voornaamste overwegingen in elke fase van de levenscyclus van een product, van ontwerp, ontwikkeling, productie, gebruik door de klant, tot afvoeren voor hergebruik en recycling.