A glass sphere representing planet Earth sits on a green bed of moss and leaves as the sun shines through the globe and illuminates the environment

Digitalisering en duurzaamheid: het belang van de volledige levenscyclus

Duurzaamheid is veel meer dan een bijproduct van digitale transformatie - de twee zijn diep met elkaar verweven en versterken elkaar.

 

Ondanks enorme voordelen op het gebied van kostenbesparing, prestaties, levensduur en milieu, wordt het tempo van de transitie wellicht afgeremd door de veronderstelde complexiteit van digitale transformatie. Daarnaast is duurzaamheid vaak lastig meetbaar, zeker als het gaat om technologische producten.

Het kan voor bedrijven een uitdaging zijn om het langetermijnbeleid met betrekking tot de inzet van technologische middelen te bepalen. Een goede tech strategie kan de productiviteit van de organisatie verhogen en de totale kosten verlagen. Om bedrijven hierin meer inzicht te geven heeft Brother een reeks onderzoeken uitgevoerd naar de digitale transformatie binnen organisaties. De onderzoeksrapporten  kunnen gedownload worden via  https://www.brother.nl/digitale-transformatie

Een belangrijk thema van de serie is duurzaamheid en in het bijzonder het beoordelen van producten aan de hand van ‘de volledige levenscyclus’. We hebben onderzocht in welke mate  digitalisering en duurzaamheid met elkaar verbonden zijn en welke implicaties dit heeft voor de zakelijke koers en inkoopprocessen.

Digitale transformatie en duurzaamheid

Wanneer digitale transformatie gelijktijdig wordt geïmplementeerd met duurzaamheidsinitiatieven, zijn de resultaten zowel winstgevend voor bedrijven als voor het milieu. Een goed voorbeeld van een win-win besparing is om technologiediensten naar de cloud te verplaatsen. Dit kan leiden tot een besparing van 77% op de servercapaciteit, 84% aan stroomverbruik en kan de CO2-uitstoot met 88% verminderen1.

Digitalisering kan naast besparing ook leiden tot een verbetering van de productiviteit, efficiëntie en het stroomlijnen van dataprocessen. Geholpen door kunstmatige intelligentie en verbonden systemen is het mogelijk om verbeteringen te realiseren op niet-commerciële gebieden zoals CO2-uitstoot en afvalbeheer.

De komende jaren zal duurzaamheid steeds hoger op de mondiale politieke en zakelijke agenda staan. Ondertussen zullen initiatieven van bedrijven nog strenger worden gecontroleerd op zaken als gegevens beveiliging, regelgeving, supply chain en op financieel niveau. We zien nu al dat duurzaam en ethisch handelen gemeengoed zijn geworden binnen de zakelijke wereld. Geautomatiseerde,  intelligente systemen die data verzamelen en deze vervolgens op een correcte manier weer gebruiken zijn daardoor belangrijker dan ooit.

Het overzien van de volledige levenscyclus – de mogelijkheid om duurzaam te printen

Duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven zijn vaak zeer ambitieus en uitsluitend toegespitst op het inkoopproces. Als het gaat om kantoorapparatuur valt het echter op dat de cijfers waarop beslissingen worden genomen, overwegend zijn gebaseerd op de operationele levenscyclus.

Bij de aanschaf van hardware zoals printers, is het verbreden van de criteria een goede manier om de inkoop te verbeteren in overeenstemming met de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie. Een checklist voor het inkopen van printapparatuur zou ook overwegingen moeten bevatten die niet in de operationele fase liggen. Je kunt hierbij denken aan de impact van productie, verzending, verpakking, recycling mogelijkheden en zelfs het MVO beleid van de fabrikant van het product en de toeleveringsketen. 

71% van de MKB-bedrijven is het ermee eens dat het belangrijk is om de duurzaamheid van apparatuur tijdens de gehele levenscyclus in kaart te brengen, zodat er een reëel beeld wordt geschapen van de milieuprestaties2. Het overzien van de volledige levenscyclus is essentieel voor het inkopen van hoogwaardige printapparatuur. In het onderzoeksrapport over duurzaamheid belichten wij het belang van het in acht nemen van de volledige levenscyclus en de mogelijkheden van duurzaam printen: Onderzoeksrapport “Duurzaamheid als basis van technologische beslissingen”

Een langetermijnvisie op digitalisering en milieuvriendelijk printen

Sommige bedrijven zijn bezorgd over de complexiteit van digitale transformatie, maar in de praktijk komt het erop neer dat grote stappen gemaakt kunnen worden met apparatuur en software die optimaal met elkaar verbonden zijn en onderling informatie kunnen uitwisselen.

Zakelijke en thuisgebruikers die duurzaam willen printen zijn al langer bezig met recycling en staan positief tegenover het gebruik van gereviseerde originele print- en tonercartridges. De volgende logische stap is apparaten zo lang mogelijk werkzaam houden om zo de duurzaamheid en ROI te maximaliseren.

Het uitvoeren van modulaire reparaties aan defecte printers, in plaats van het hele apparaat te vervangen, is een belangrijke manier waarop bedrijven de levensduur van printapparatuur kunnen verlengen en kunnen voldoen aan de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen. Het preventief vervangen en upgraden van onderdelen kan de levensduur van printers verder verlengen en draagt in hoge mate bij aan milieuvriendelijk printen.

 

Het ideale moment voor bedrijven om te digitaliseren

In een wereld waar technologie voortdurend door ontwikkelt, is het voor bedrijven en organisaties van essentieel belang om een holistische langetermijnvisie te ontwikkelen op het gebied van IT-hardware.

In de plannen die gemaakt worden m.b.t. digitale transformatie moet grote nadruk worden gelegd op duurzaamheid en het overzien van de volledige levenscyclus van producten. Dit zal zowel de  inkoopstrategie voor apparatuur, de flexibiliteit en de algehele milieuprestaties van de organisatie  verbeteren. Het is van cruciaal belang dat een flexibele langetermijnaanpak bedrijven in staat stelt de vruchten te plukken van de combinatie tussen digitalisering en duurzaamheid. 

Maar wat is nu de echte winst voor bedrijven? De implementatie van verbonden apparaten en systemen die met elkaar communiceren zorgt voor meer flexibiliteit, stroomlijning, zakelijk inzicht en natuurlijk betere duurzaamheidsprestaties. Een verbetering voor werkgevers, werknemers en de klanten. Klanten profiteren niet alleen van een uitstekende klantervaring door een optimale en gedigitaliseerde organisatiestructuur, maar krijgen ook een goede indruk van de manier waarop het betreffende bedrijf omgaat met MVO en duurzaamheidsthema’s.

Is dat niet waar elk modern bedrijf naar streeft? 

Voor hulp en advies bij het opzetten van een duurzame inkoopstrategie, kan het nuttig zijn om het Brother duurzaamheidsrapport uit de ‘Digitale transformatie’ serie te downloaden: Onderzoeksrapport “Duurzaamheid als basis van technologische beslissingen”

Meer info over de manier waarop Brother je verder kan helpen om duurzame printdoelen te behalen, vind je op onze website: https://www.brother.nl 

 

bronnen
1 https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/11/08/10-reasons-sustainability-needs-to-be-part-of-your-digital-transformation-strategy/?sh=4895c5e07ef6
2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf

Meer van Milieu

Aanbevolen

Terug naar boven