Een man zit aan een bureau in zijn thuiskantoor en werkt hybride op afstand. Aan zijn laptop is een webcam bevestigd.

Databeveiliging in de hybride werkcultuur

Sinds 2020 is de IT beveiliging van bedrijven veranderd. De reden hiervoor is dat het aantal mensen dat nu hybride of fulltime thuiswerkt is verdubbeld. Maar hoe zorgen bedrijven ervoor dat de beveiligingsmaatregelen up-to-date blijven, zodat ze niet plotseling worden overvallen door dataverlies?

Bedrijfsnetwerken strekken zich heden ten dage uit tot de studeerkamers en keukens van werknemers. Omdat apparaten die verbinding maken met deze netwerken nu verspreid zijn over een groot aantal locaties, zijn printers en scanners een nog groter doelwit geworden voor cyberaanvallen.

 

Ga voor meer informatie over beveiligingsoplossingen van Brother naar onze pagina over documentbeveiliging:

Databeveiliging

 

Met zo'n verspreid apparatenpark, plus printers en scanners die door de gebruikers zelf zijn aangeschaft, is het risico groot dat IT medewerkers de beveiligingsprotocollen voor endpoints  (netwerk apparaten die op verschillende locaties staan, zoals printers, laptops etc) over het hoofd zien. Terwijl ze de geldende beveiligingsmaatregelen normaal gesproken wel toepassen op apparaten die conventioneel op kantoor aanwezig zijn.

We vroegen aan Europese MKB’ers naar hun mening over databeveiliging tijdens de pandemie. We schrokken toen we ontdekten dat een aanzienlijk aantal bedrijven dagelijks risico's neemt met hun databeveiliging, waardoor ze zichzelf blootstellen aan kwaadwillende hackers die op zoek zijn naar het in handen krijgen van bedrijfsgegevens.

 

Vier op de tien bedrijven verwaarloost de databeveiliging

Uit de reacties op onze enquête1 blijkt dat informatiebeveiliging voor veel bedrijven nog steeds een aandachtspunt is.

Slechts 12% van de bedrijven gaf aan problemen te hebben gehad met documentbeveiliging als gevolg van thuiswerken, tegen 70% die ons vertelde dat ze helemaal geen problemen hebben ondervonden. Toch was bijna een vijfde van de ondervraagden niet eens op de hoogte dat zij wel degelijk een probleem met de documentbeveiliging hebben.

Toen we vroegen hoe bedrijven databeveiliging ten gevolge van het thuiswerken aanpakken, zei minder dan een derde dat ze het bewustzijn van hun personeel hadden verhoogd door training en/of informatie aan te bieden. Slechts 18% gaf aan dat ze beleidsregels hadden opgesteld of deze hadden aangepast voor werknemers die eigen apparaten gebruiken.

Het is zorgwekkend dat vier op de tien bedrijven ons vertelden dat ze helemaal niets hebben gedaan om documenten te beveiligen.

De conclusie is dat bedrijven en organisaties proactief moeten omgaan met het opleggen van informatiebeveiligingsmaatregelen om hun kwetsbare print- en documentinfrastructuur te beschermen.

 

Datasecurity voor thuiswerkers

Thuiswerken heeft geleid tot een verschuiving naar minder uniformiteit in apparatuur. Dit brengt aanzienlijke IT beveiligingsrisico's met zich mee en zadelt IT afdelingen op met een  groot probleem. De EU kaderovereenkomst inzake thuiswerken bepaalt namelijk dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de bescherming van gegevens die worden gebruikt en verwerkt door personeel die thuiswerken.

We adviseren daarom altijd te kiezen voor een print- en scanoplossingen met geavanceerde beveiligingsfuncties, die de bestaande netwerkbeveiliging versterkt en het risico verkleint dat gegevens en documenten in verkeerde handen vallen.

 

Wilt u meer info over het inrichten van uw thuiswerkplek, kijk dan op onze pagina over thuiskantoren.

Het thuiskantoor organiseren

Vier printerfuncties om uw datasecurity te verbeteren

  • Beveiligd printen, waarbij documenten veilig worden opgeslagen in het apparaat, het netwerk of in de cloud, totdat ze door de gebruiker bij de printer worden vrijgegeven.
  • Geïntegreerde NFC-kaartlezers of touchscreens waarmee printopdrachten alleen kunnen worden vrijgegeven door een geauthentiseerde gebruiker.
  • Digitaal ondertekende firmware die ongeautoriseerde wijzigingen van firmware voorkomt om de integriteit van het apparaat te handhaven en bescherming te bieden tegen kwaadwillige activiteiten, zoals diefstal, vernietiging en manipulatie van gegevens.
  • Automatische inbraakdetectie die automatisch controleert op onregelmatige netwerkactiviteit en de verbinding verbreekt wanneer kwaadaardige processen worden gedetecteerd

Managed Print Service (MPS) is een andere effectieve manier om apparaten op afstand te bewaken en te beheren 

In een hybride werkomgeving geeft MPS meer inzicht in het gedrag van gebruikers door het gebruik van elke printer in het netwerk te monitoren, ongeacht de locatie. Het optimaliseert ook de  printerinfrastructuur, zodat het netwerkverkeer optimaal rendeert. 

 

Ga voor meer info over Brother Managed Print Service (MPS) naar onze info pagina: 

Managed Print Service

Ga voor meer informatie over beveiligingsoplossingen van Brother, naar onze pagina over documentbeveiliging:

Databeveiliging

 

 

1 Brother's New Normal Survey - November 2021: sample of 936 SMB professionals across Europe

Meer van Efficiëntie

Aanbevolen

Terug naar boven