1. Home Brother
  2. Over ons
  3. Laatste nieuws
  4. 2024
  5. Hoshizaki-fabriek in Japan ontvangt eerste platina-certificering van de RBA

Hoshizaki-fabriek in Japan ontvangt eerste platina-certificering van de RBA

 

Brother Industries, Ltd. heeft de hoogste beoordeling in de Validated Assessment Program (VAP)-audit ontvangen. Deze audit evalueert de naleving van de gedragscode van de Responsible Business Alliance (RBA). Dit is de vierde vestiging binnen de Brother Group die een RBA-certificering ontvangt, en de eerste in Japan. Het is ook de derde faciliteit die de Platinum-certificering heeft ontvangen.

 

De RBA is een non-profitorganisatie die de rechten en het welzijn van werknemers en gemeenschappen ondersteunt die te maken hebben met mondiale toeleveringsketens. De Gedragscode stelt normen vast om ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden veilig zijn, dat werknemers met respect en waardigheid worden behandeld, en dat bedrijfsactiviteiten milieuverantwoord en ethisch worden uitgevoerd. De organisatie vraagt haar leden om via hun managementsystemen de naleving van de betreffende normen na te streven. 

Volgens deze Gedragscode wordt een VAP-audit uitgevoerd door een externe organisatie die is goedgekeurd door RBA. Vervolgens wordt de certificering Zilver (160 punten of meer), Goud (180 punten of meer) of Platina (volledige 200 punten) toegekend, afhankelijk van de evaluatiescore.

De Hoshizaki Fabriek heeft onlangs een VAP-audit ondergaan en de platina-certificering ontvangen met de hoogste score van 200 punten. Deze score is voor goed management op de auditgebieden arbeid, gezondheid & veiligheid, milieu, ethiek en supply chain management-systeem.

De Brother Group heeft vijf aandachtspunten geïdentificeerd die het doel zijn in de visie van de Brother Group op het boekjaar 2030, “At Your Side 2030”. Deze punten dragen bij aan het helpen beschermen van de samenleving en de aarde. Om het onderdeel ‘verantwoorde waardeketen’ te realiseren, had de Brother Groep zich ten doel gesteld om tegen boekjaar 2024 de RBA Goud-certificering te behalen voor drie productiefaciliteiten. De Brother Group heeft dit doel bereikt door de Goud-certificering te behalen bij BROTHER INDUSTRIES (VIETNAM) LTD. in 2022 en de Platinum-certificering bij BROTHER TECHNOLOGY (SHENZHEN) LTD. en BROTHER INDUSTRIES (PHILIPPINES), INC. in 2023.

De Brother Group zal zich blijven inspannen voor het nastreven van een verantwoorde waardeketen door haar inzet voor de RBA-gedragscode en MVO-aanbestedingen waarin aspecten als mensenrechten en het milieu aan de orde komen.

Hoshizaki-fabriek
Adres 5-1 Hamada-cho, Minami-ku, Nagoya
Medewerkers 214 (per 31 maart 2023)
Hoofdactiviteit Productie van inkjetprintkoppen en aanverwante componenten, enz.

 
RBA Accredited Hoshizaki Factory