1. Home Brother
  2. AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als AVG of GDPR) legt een aantal strikte verplichtingen op aan bedrijven, die omgaan met persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywetten geven u meer controle over hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.


Voor Brother is het verwerven en behouden van het vertrouwen van onze klanten en zakenpartners altijd topprioriteit geweest. We verwelkomen dan ook de positieve veranderingen die de AVG met zich meebrengt.


Deze nieuwe Europese wetten geven individuen meer controle over hoe hun persoonlijke gegevens worden opgeslagen en gebruikt.

"Persoonsgegevens" wordt gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatiemiddel.

Voorbeelden van identificatiemiddelen zijn namen, adressen, identificatienummers, online identificatoren (waaronder IP-adressen) en ook een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de culturele, sociale, genetische, psychische en economische identiteit van de persoon in kwestie.

Individuen hebben rechten op hun persoonlijke informatie, zoals het recht op verwijdering, beperking van de verwerking en het recht om een kopie van alle gegevens aan te vragen.

Brother verzamelt persoonsgegevens via productregistraties, online accountgegevens en andere methoden.

We gebruiken deze gegevens om u een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen bieden. Zo streven wij ernaar dat de informatie die we u sturen relevant en nuttig is. In overeenstemming met ons privacybeleid gebruiken we deze gegevens altijd op een correcte manier.

Om deze persoonsgegevens te verwerken, dient de toestemming volgens de nieuwe richtlijnen specifiek, geïnformeerd, ondubbelzinnig en vrijwillig te worden verleend. Als klanten ons geen toestemming hebben gegeven, kunnen we hun gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

Als we de regels overtreden, heeft dit ernstige juridische gevolgen voor Brother.

Business woman in an office

Wilt u meer informatie over de manier waarop Brother omgaat met uw persoonsgegevens?

Wij nemen uw privacy en het gebruik van gegevens uiterst serieus. Voor meer gedetailleerde informatie, kunt u ons volledige privacybeleid bekijken.