Toegevoegd aan mandje
  1. Home
  2. Disclaimer
disclaimer

Disclaimer

E-mail disclaimer (Nederlands)

 

De informatie verzonden in e-mail berichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Brother International (Nederland) BV, niet toegestaan. Brother International (Nederland) BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Brother International (Nederland) BV kan niet garanderen dat een verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien u een e-mail bericht ontvangt dat niet aan u gericht is, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

 

Email disclaimer (English)


The information sent in e-mail messages is confidential and is intended exclusively for the addressee. Disclosure, reproduction, circulation and/or distribution of this information to third parties, except in the case of written consent from Brother International (Nederland) BV in advance, is not permitted. Brother International (Nederland) BV is not responsible for the correct and complete transmission of the contents of an e-mail message sent, or for the timely receipt thereof. Brother International (Nederland) BV cannot guarantee that an e-mail message sent is free of viruses, nor that e-mail messages are transmitted without violation of or intervention by unauthorised third parties. Should you receive an e-mail message not intended for you we kindly request you to return the e-mail message to the sender and to delete and destroy the original and any copies.