1. Home Brother
  2. Over ons
  3. Laatste nieuws
  4. 2022
  5. Brother neemt maatregelen tegen inbreuk intellectueel eigendom

Brother neemt maatregelen tegen inbreuk intellectueel eigendom

 

Brother International Europe pakte vorig jaar meer dan 40.000 zaken aan waarbij sprake was van inbreuk op intellectueel eigendom.

 

Het beschermen van het intellectuele eigendom is voor Brother een van de belangrijkste kwesties. Het gaat niet alleen om het beschermen van handelsmerken, auteursrechten en patenten, maar ook om het beschermen van klanten en het vertrouwen dat ze hebben in het  merk Brother en de producten.

Door de samenwerking met merkbeschermingsbureau Incopro heeft Brother in 2021 in Europa meer dan 28.000 online aangeboden producten aangepakt die inbreuk maakten op de handelsmerken en auteursrechten. Daarnaast is er actie ondernomen tegen 16.000 misleidende aanbiedingen en tegen meer dan 80 websites die misbruik maakten van het Brother handelsmerk, geïnfecteerd waren met malware of betrokken waren bij frauduleuze activiteiten.

De inspanningen concentreren zich voornamelijk op populaire marktplaatsen zoals Amazon. In 2021 werden dankzij Brother 990 ASIN's (Amazon Standard Identification Number) verwijderd vanwege  handelsmerkmisbruik en 148 ASIN's voor octrooi-inbreuk in EU-landen.

Isao Noji, voorzitter en managing director van Brother International Europe Ltd, verklaart het volgende: “Het beschermen van het intellectueel eigendom van Brother blijft een van de belangrijkste onderwerpen voor Brother. In 2021 kwamen we meer dan 40.000 vermeldingen tegen die misleidend waren en schadelijk zouden kunnen zijn voor onze klanten.”

“In samenwerking met verschillende onderzoeksbureaus en advocaten hebben we in 2021 ook tien zaken aangepakt, waarbij sprake was van vervalste producten en een reeks van imitatie netwerken betrokken waren.”

“Dit is uitermate belangrijk, want klanten kunnen te goeder trouw iets kopen waarvan zij denken dat het originele Brother producten zijn, zonder zich ervan bewust te zijn dat de producten in feite imitaties zijn. Daarom investeert Brother continu in deze activiteiten om onze klanten te beschermen.”

Vorig jaar heeft Brother een krachtiger anti-imitatieprogramma geïmplementeerd om de enorme toestroom van vervalsingen online en offline aan te pakken. Brother adviseert partners en klanten om de volgende regels in acht houden:

• Koop bij goedgekeurde kanalen, leveranciers en retailers.

• Controleer of het om een origineel Brother product gaat. Ga voor meer informatie naar https://www.brother.nl/toebehoren/anti-vervalsing

• Controleer de verpakking en de afdrukkwaliteit.

Als Brother klanten vermoeden dat zij een vervalst product in bezit hebben en dit willen melden,  kunnen ze dit doen door naar www.brother.com/id te gaan of rechtstreeks contact op te nemen met Brother via IPRinfo@brother.co.uk.

 
 
brother-tonercartridge