Toegevoegd aan mandje
  1. Home Brother
  2. Brother Earth - Recycleprogramma's
  3. Conformiteit en levenscyclus van onze producten

De levenscyclus van onze producten

Onze producten worden ontworpen in Japan, waar ze worden uitgerust met energiebesparende technologie om te voldoen aan Europese wet- en regelgeving.
Onze productiefaciliteiten zijn gelokaliseerd in Azië. Er wordt op milieuvriendelijke wijze geproduceerd door energieverbruik, CO2 -uitstoot en afval te beperken.
We verpakken onze producten zo efficiënt mogelijk en gebruiken recycleerbaar materiaal om de hoeveelheid afval te verminderen.
Verschillende producttypes als printers, scanners en labelprinters worden samen getransporteerd om de CO2-uitstoot te verlagen.
Om energie, papier, toner en inkt te besparen, zijn onze toestellen uitgerust met diverse functies als automatisch dubbelzijdig afdrukken en de diepe slaapstand.
Brother toestellen, verbruiksartikelen en verpakkingen worden gratis recycled. Zo steunen we Cool Earth om regenwouden in stand te houden.

Certificaten, Verklaringen en Richtlijnen

De Ecodesign of Energy Related Products Richtlijn is een Europese wetgeving over ecologische vereisten voor energiegerelateerde producten. Dit betekent dat er al tijdens de ontwerpfase rekening wordt gehouden met energieverbruik en het verminderen van de impact van een product op het milieu. Daarnaast is Brother lid van EuroVAprint, een vereniging van fabrikanten van beeldbewerkingsapparatuur die vrijwillig een overeenkomst zijn aangegaan om voortdurend het energieverbruik van de industrie te optimaliseren.
Het hoofdkantoor van Brother in Japan is gecertificeerd voor de ISO 14064 norm, waarin de principes en vereisten voor het kwantificeren en rapporteren van broeikasgasemissies (GHG) zijn vastgelegd.
Details over onze emissies zijn te vinden op de wereldwijde Brother-website

ISO, de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, is 's werelds grootste ontwikkelaar van standaarden om de industrie efficiënter en effectiever te maken.

Wij van Brother geloven dat het behalen van de ISO 14001 certificering voor milieubeheer belangrijk is om onze inzet voor het verminderen van onze milieu-impact te tonen.

De norm is in 2015 geactualiseerd om te zorgen dat milieuvriendelijke werkwijzen volledig worden omarmd in alle bedrijfssectoren. Alle Brother-verkoopkantoren voldoen sinds september 2018 aan de ISO 14001: 2015 norm.

 

Bekijk ISO 14001:2015-certificaat

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) en heeft als doel de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen. REACH is van toepassing op bedrijven die actief zijn in Europa.

Brother is verplicht informatie te verzamelen over de eigenschappen van de chemische stoffen die worden gebruikt in onze producten. Deze stoffen moeten worden geregistreerd in een centrale database binnen REACH deadlines.

 

REACH Verklaring

Al onze producten beschikken over een CE-markering, een conformiteitsverklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de relevante vereisten van alle toepasselijke richtlijnen.

De RoHS richtlijn (Restriction of Hazardous Substances, ofwel beperking van gevaarlijke stoffen) maakt nu ook deel uit van deze conformiteitsverklaring.

Brother is een milieubewuste onderneming die voldoet aan drie belangrijke Europese richtlijnen rond afval.

Conform de AEEA-richtlijn voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur heeft Brother doelen gesteld voor het inzamelen, recyclen en terugwinnen van materiaal dat wordt gebruikt voor de productie van onze apparaten.

De richtlijn inzake batterijen en accu’s heeft als doel het gevaar voor het milieu te beperken door batterijen en accu's in te zamelen. Al onze Europese verkoopkantoren zijn lid van een conformiteitsorganisatie die batterijen inzamelt en hergebruikt. 

De richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval richt zich op vier aspecten van afvalbeheer: preventie, hergebruik, recycling en terugwinning. Verpakkingen worden zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk ontworpen zodat er een minimum aan afval overblijft voor recycling.

Ecolabels

Veel Brother producten voldoen aan de energiezuinige voorwaarden om internationaal erkende milieulabels te mogen dragen.

SDS documenten

SDS documenten bevatten informatie over fysieke, chemische en toxicologische eigenschappen van onze producten.

SDS document aanvragen