1. Home
  2. Over ons
  3. Brother Earth
  4. Producten
  5. Veiligheidsinformatiebladen
safety data sheets

Veiligheidsinformatiebladen


Veiligheidsinformatiebladen downloaden

Veiligheidsinformatiebladen zijn documenten met wettelijk verplichte informatie.

Daarmee kunnen gebruikers de benodigde maatregelen nemen met betrekking tot de bescherming van de gezondheid en veiligheid op de werkplaats en bescherming van het milieu. De informatiebladen bevatten de volgende informatie:

Wettelijk verplichte informatie omtrent fysieke, chemische en toxicologische eigenschappen van stoffen of mengsels, en informatie die kan worden gebruikt voor het veilig opslaan en verwerken van of werken met stoffen.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar in meerdere talen en voor producten waarvoor een dergelijk veiligheidsinformatieblad verplicht is volgens de REACH-regels.

Als u als inwoner van de Europese Unie een veiligheidsinformatieblad downloadt, vragen we u om uw e-mailadres. Dit doen we omdat we volgens de REACH-regels verplicht zijn u gedurende 12 maanden op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in het document dat u hebt gedownload.

We hebben veiligheidsinformatiebladen voor onze verbruiksgoederen in de volgende productcategorieën:

•    Printers
•    Faxapparaten/MFC’s
•    P-touch-labelapparaten (PT)
•    Stempelproducten
•    Kledingprinters