1. Home
  2. Over ons
  3. Brother Earth
  4. Overeenstemming
  5. RoHS-verklaring
rohs

RoHS-verklaring

RoHS

RoHS staat voor Restriction of Hazardous Substances, beperking van gevaarlijke stoffen. Dit is Europese wetgeving die het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische producten beperkt.
De RoHS-richtlijn 2002/95/EG is van toepassing op alle elektrische en elektronische producten en hun componenten die na 1 juli 2006 op de markt worden gebracht.
De richtlijn beperkt het gebruik van zes stoffen: lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom en de halogeen-bevattende vlamvertragers polybroombifenyl en polybroomdifenylether.

Waarom zijn de RoHS-richtlijn en CE-markering van belang?

Conform Europese wetgeving moeten onze producten beschikken over een CE-markering.
De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat het product is ontworpen, getest en geproduceerd volgens de essentiƫle vereisten van alle toepasselijke richtlijnen. Conform de RoHS-richtlijn maakt ook de RoHS-confirmiteitsinformatie nu deel uit van de afzonderlijke CE-conformiteitsverklaring van onze producten.