1. Home
  2. Over ons
  3. Brother Earth
  4. Overeenstemming
  5. REACH-verklaring
reach-verklaring

REACH-verklaring

 

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) en heeft als doel de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen.

REACH is van toepassing op bedrijven die actief zijn in Europa. Deze bedrijven hebben te maken met verplichtingen omtrent bepaalde stoffen.

REACH-regel nummer 1907/2006 is Europese wetgeving die sinds 1 juni 2007 van kracht is.

Als een verantwoorde en milieubewuste onderneming doen wij er alles aan om aan de vereisten van de REACH-verordening te voldoen.

 

 

Wat komt er kijken bij REACH-regels?

Brother is verplicht informatie te verzamelen over de eigenschappen van de chemische stoffen die worden gebruikt in onze producten.

Deze stoffen moeten worden geregistreerd in een centrale database, die wordt beheerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). ECHA is gebonden aan een vast schema met gefaseerde deadlines, die lopen tot 2018.

In samenwerking met de leveranciers heeft Brother voldaan aan alle actuele REACH-deadlines. Bovendien werken we er hard aan om ook aan toekomstige deadlines te voldoen.

 

 

Zeer zorgwekkende stoffen

Volgens de regels moeten we de stoffen in onze producten voortdurend controleren tegen de REACH-kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen.

REACH verplicht dat voldoende informatie wordt gegeven over zeer zorgwekkende stoffen in artikelen bij een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent zodat het product veilig kan worden gebruikt.

Informatie over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen in Brother-producten vindt u hier.