1. Home
 2. Over ons
 3. Brother Earth
 4. Overeenstemming
 5. Afvalwetgeving
waste-legislation

Afvalwetgeving

Als milieubewust bedrijf voldoen we aan drie belangrijke onderdelen van Europese wetgeving met betrekking tot afval:

 • De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
 • De richtlijn inzake batterijen en accu’s
 • De richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval

 

De AEEA-richtlijn

AEEA staat voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur. De AEEA-richtlijn 2002/96/EG is Europese wetgeving die in februari 2003 van kracht werd. De richtlijn heeft als doel mensen te stimuleren elektrische en elektronische apparaten op de juiste manier weg te werpen zodat deze kunnen worden gerecycled en niet bij het gewone afval belanden.

Conform de richtlijn zijn doelen gesteld voor het inzamelen, terugwinnen en recyclen van alle soorten elektrische producten. Het uiteindelijke doel is de hoeveelheid elektronische apparaten als afval te verlagen en fabrikanten te stimuleren hun producten op milieubewuste wijze te ontwerpen.

 

Wat betekent de AEEA-richtlijn voor Brother?

De richtlijn betekent dat het ontwerp van onze producten wordt aangepakt zodat materialen eenvoudiger kunnen worden gescheiden voor terugwinning en recycling aan het einde van de levensduur. Conform de AEEA-richtlijn zijn we in alle Europese landen waarin we werkzaam zijn verantwoordelijk voor het terugnemen en recyclen van producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt. De richtlijn stelt dat we systemen moeten opzetten voor het inzamelen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

 

Waar gaat het proces over?

Al onze verkoopkantoren in Europa doen er alles aan om te voldoen aan de AEEA-richtlijn in hun land. Al onze verkoopkantoren zijn lid van een conformiteitsorganisatie of programma in hun land. De conformiteitsorganisaties en -programma’s zamelen afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in en recyclen deze namens de bedrijven, zodat zij voldoen aan de AEEA-richtlijn.

  

Richtlijn inzake batterijen en accu’s

De richtlijn inzake batterijen en accu’s 2006/66/EG is Europese wetgeving die in oktober 2008 van kracht werd. Deze richtlijn borduurt voort op de AEEA-richtlijn (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).

De richtlijn inzake batterijen en accu’s heeft als doel de gevaren voor het milieu door batterijen en accu’s te beperken, met name door batterijen en accu’s die schadelijke stoffen als lood, cadmium en kwik bevatten. Daarnaast heeft de richtlijn als doel het hergebruik van batterijen en accu’s te bevorderen. Verbeterde methoden voor het inzamelen en recyclen van gebruikte batterijen en accu’s stopt schade aan het milieu en de uitputting van natuurlijke bronnen.

 

Wat betekent de richtlijn inzake batterijen en accu’s voor Brother?

De richtlijn betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het opzetten van een systeem voor het inzamelen, verwerken en recyclen van batterijen en accu’s uit onze producten.

 

Waar gaat het proces over?

Al onze verkoopkantoren in Europa doen er alles aan om te voldoen aan de richtlijn inzake batterijen en accu’s in hun land. Al onze verkoopkantoren zijn lid van een conformiteitsorganisatie of -programma in hun land om dit te bereiken. De conformiteitsorganisaties en -programma’s zamelen batterijen en accu’s in en recyclen deze namens de bedrijven, zodat zij voldoen aan de richtlijn.

 

De richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval

De richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval 94/62/EG is Europese wetgeving die in 1994 van kracht werd en draait om de regulering van verpakking en het bevorderen van recycling in Europa.

 

De richtlijn richt zich op vier aspecten van afvalbeheer:

 • Preventie
  Verpakking moet zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk worden ontworpen zodat er een minimum aan afval overblijft.
 • Hergebruik
  Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor het terugnemen van verpakkingsafval. Benodigde verpakking moet worden hergebruikt voor toekomstige producten.
 • Recycle
  Als de verpakking niet kan worden hergebruikt, moeten fabrikanten de onderdelen van de verpakking recyclen voor toekomstig gebruik.
 • Terugwinnen
  Als recyclen voor verpakkingsdoeleinden niet mogelijk is, mag de verpakking volgens de richtlijn niet worden weggeworpen als afval of worden gerecycled als brandstof.

 

Wat betekent de richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval voor Brother?

We zorgen ervoor dat onze verpakkingen zo milieuvriendelijk mogelijk worden ontworpen om de milieubelasting te minimaliseren.

Dat betekent ook dat we verantwoordelijk zijn voor het opzetten van een systeem voor het inzamelen en recyclen van afvalverpakkingen van onze producten.

 

Waar gaat het proces over?

Al onze verkoopkantoren in Europa doen er alles aan om te voldoen aan de richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval in hun land. Al onze verkoopkantoren zijn lid van een conformtiteitsorganisatie in hun land om dit te bereiken.

De conformiteitsorganisaties zamelen verpakkingsafval in en recyclen deze namens de bedrijven, zodat zij voldoen aan de richtlijn.