1. Home Brother
  2. Bedrijfsoplossingen
  3. Brother Resource Hub
  4. Blog
  5. Efficiëntie
  6. 2022
  7. Geautomatiseerde controlesystemen voor nauwkeurige etikettering
A worker on a factory line in a distributed manufacturing and logistics operation is applying a printed barcode label to a package.

Geautomatiseerde controlesystemen voor nauwkeurige etikettering

Nauwkeurigheid en leesbaarheid van barcode labels zijn cruciaal om hedendaagse productie en logistieke activiteiten te ondersteunen. Organisaties willen dat de barcode labels die binnen hun locaties worden afgedrukt, voldoen aan de klant- en industrienormen en goed leesbaar zijn tijdens de distributie in de toeleveringsketen. Om dit te kunnen garanderen worden scancontroles vaak niet meer beperkt tot handmatige steekproeven van een bepaald aantal barcodes in een batch, maar vervangen door een geautomatiseerde continue controles en verificatie.

 

Terwijl de meeste verificatie controles vandaag de dag nog plaatsvinden bij 1D-barcodes, zal migratie naar 2D-codes bijdragen aan extra aandacht voor inspectiemogelijkheden. Dit komt omdat in 2D-codes, zoals QR-codes, meer informatie in een kleinere ruimte kan worden meegegeven, terwijl de leesbaarheid behouden blijft.

 

Alles over de industriële TJ labelprinters van Brother voor het afdrukken van barcode labels, vind je op onze website.

Industriële TJ labelprinters


Goed leesbare labels zorgen voor end-to-end traceerbaarheid waardoor de distributie via de supply chain en de algehele efficiëntie worden verbeterd. Voor het uitvoeren van controles in de vorm van validatie en verificatie van labels, zijn systemen nodig die gebruikmaken van camera’s en scantechnologie. Om dit soort inspecties effectief in te kunnen zetten is consistentie nodig van databases en van apparatuur. Verificatiesystemen geven een signaal wanneer ze een slecht geprint of verkeerd label tegenkomen en bieden de mogelijkheid om het productieproces direct te pauzeren. Er kan dan meteen gekeken worden waar het probleem vandaan komt en hoe dit opgelost kan worden. Daarnaast kunnen producten met verkeerde labels uit de productielijn verwijderd worden. Dit voorkomt een hoop problemen die later in het verwerkingsproces kunnen optreden. 

 

Waarom worden organisaties zich steeds meer bewust van verificatie?

VDC Research, een toonaangevende autoriteit op de mondiale markt voor automatische identificatie en data capture technologieën (AIDC), heeft onlangs een enquête gehouden onder bedrijven om meer inzicht te krijgen in de investeringen die ze doen ter ondersteuning van data capture en labeling.

Het uiteindelijke doel is om de risico's van verkeerde etikettering en andere etiketteringsfouten te verminderen, terwijl gelijktijdig de algehele nauwkeurigheid wordt verbeterd. De deelnemers aan de  enquête gaven aan dat ze de aanschaf van in-line inspectie-, validatie- en verificatiesystemen in toenemende mate overwegen om het optreden van fouten te minimaliseren, zo niet volledig te elimineren. Door de validatie en verificatie van barcodes op te nemen als onderdeel van het printproces, kunnen organisaties niet alleen de juistheid en de kwaliteit van labels controleren, maar ook de  traceerbaarheid verbeteren.

VDC is van mening dat zonder verificatie slechte barcodes waarschijnlijk niet worden herkend, totdat ze volledig onleesbaar zijn. Bijna alle ondervraagde organisaties (96%) gaven aan dat er momenteel   geïnvesteerd of overwogen wordt te investeren in inspectieoplossingen. Als reden hiervoor wordt het monitoren van de kwaliteit van labelgegevens, karakters en nummering aangegeven. Labels die niet voldoen aan de gestelde normen kunnen direct verwijderd worden uit het proces.

Een aantal van deze (niet-bindende) normen zijn ISO/IEC 15416 (specificatie voor het testen van de printkwaliteit van barcodes met lineaire symbolen), 15415 (voor 2D symbolen) en 29158 (richtlijn voor markering van onderdelen). 

Bedrijven investeren in technologieën die kunnen helpen bij het verminderen van de risico’s die gepaard gaan met het verkeerd etiketteren en verzenden van producten vanwege slecht afgedrukte, onleesbare labels en etiketten. Dergelijke investeringen zullen een positief effect hebben op de productie- en distributie en resulteert in de praktijk in minder terugroepacties, retouren en tevreden klanten.

 

Meer weten over specifieke labeloplossingen voor transport en logistiek? Ga dan naar onze speciale pagina’s voor deze sector:

Transport en logistiek

A worker on a factory line in a distributed manufacturing and logistics operation is inspecting a printed barcode label before attaching it to a package.

De overwegingen achter investeringen in labelverificatie- en validatiesystemen?

De belangrijkste oorzaken voor de stijgende vraag naar en interesse in controlesystemen voor barcode labels zijn onder meer:

 

1.    De algehele operationele efficiëntie verbeteren  

Organisaties hebben moeite om de werkelijke kosten van etiketteringsfouten te kwantificeren. Ze doen echter wel grote inspanningen om het aantal fouten te verlagen. Visuele controlesystemen spelen daarin een belangrijke rol. Het automatiseren van processen die verband houden met het printen van labels en etiketten zorgt voor consistentie en naleving van wettelijke normen. Het zorgt er ook voor dat er dat er geen ruimte meer is voor fouten door het handmatig invoeren van gegevens. 
 

2.    Productie- en leveringsonderbrekingen tot een minimum te beperken 

Er is een groeiende behoefte om toegang te krijgen tot variabele gegevens en deze af te drukken op labels. Dit speelt met name in omgevingen waar grote volumes met complexe eigenschappen worden verwerkt. Uit het onderzoek van VDC blijkt dat een groot aantal labels die worden afgedrukt voor toepassingen zoals verpakken, herbevoorrading en verzending nauwkeurige variabele informatie vereisen. De noodzaak om de labelkwaliteit van producten te beoordelen voordat ze de deur uit gaan, is daardoor groter dan ooit tevoren. 

Realtime validatie en verificatie zijn de voornaamste procedures die gebruikt kunnen worden om gegevens te controleren en end-to-end traceerbaarheid mogelijk te maken. Oplossingen voor labelinspectie bestaan uit verschillende verificatielagen, zodat er op tijd ingegrepen kan worden als het mis dreigt te gaan. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat defecte printkoppen vervangen kunnen worden voordat ze leiden tot onverwachte operationele downtime.

 

3.    Onaanvaardbare inconsistenties als gevolg van verkeerde etikettering  

Bedrijven opereren tegenwoordig steeds internationaler, zowel vanuit het oogpunt van inkoop als distributie. Het is voor organisaties niet alleen belangrijk om wendbaar en flexibel te zijn, maar het is ook essentieel om technologische investeringen en implementatiestrategieën onder de loep te nemen om inconsistenties in het proces te elimineren. De behoefte aan etiketteringsnauwkeurigheid en realtime inzicht in het goederenverkeer is nog nooit zo groot geweest. Ook de kosten worden nauwkeuriger dan ooit in de gaten gehouden. Het toevoegen van automatische visuele inspectiemogelijkheden zal een populaire keuze zijn om het aantal fouten te verminderen en daardoor de algehele productiviteit te verbeteren.

4.    Veranderende wetgeving en interne nalevingseisen  

Mondiale regelgevende instanties en zakelijke klanten vragen organisaties met klem om de kwaliteit van hun barcodes goed te controleren. Zo kan de traceerbaarheid van onder meer auto onderdelen, medische hulpmiddelen en farmaceutische producten worden vergroot binnen de gehele supply chain. De Amerikaanse FDA heeft bijvoorbeeld speciale richtlijnen voor labels die gemaakt zijn op basis van AIDC (Automatic identification and data capture) en voor etiketten die een UDI (Unique Device Identifier) bevatten.

Het primaire ondex rzoek van VDC geeft aan dat veel organisaties mogelijk processen hebben geïmplementeerd die naleving van ANSI-normen vereisen. De kwaliteit voor etikettering moet worden gestandaardiseerd in alle sectoren en productcategorieën. Dit is vooral van belang  naarmate de operaties groter worden en grensoverschrijdende regelgeving een rol gaat spelen.

 

5.    Automatisch printen van labels maakt handmatig invoeren overbodig  

Eventuele problemen met de leesbaarheid kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor zowel fabrikanten als hun leveranciers- en distributeursnetwerken. Van de kwantificeerbare kosten die gepaard gaan met fouten in het labelen van barcodes, zijn dit de meest voorkomende: het terugroepen/aanvullen van producten (34%), restafval dat ontstaat door  herbewerking (26%) en terugboekingen (23%). Printautomatisering staat hoog op de lijst van investeringsprioriteiten van bedrijven, waarbij het menselijke element uit het labelcreatieproces wordt gehaald en geautomatiseerde visuele inspectie wordt toegevoegd.

 

Meer weten over specifieke labeloplossingen voor magazijnen en distributie centra? Kijk dan op onze speciale webpagina:

Magazijnen en distributie 


Hoe kunnen organisaties de labelkwaliteit in de gaten houden?

Uit het onderzoek van VDC blijkt dat de foutpercentages voor labeling iets meer dan 3% bedraagt. Deze fouten treden meestal op als gevolg van inconsistente etiketteringsprocessen op distributie locaties en handmatige steekproeven die onvoldoende waterdicht blijken. Geautomatiseerde label controles  zorgen ervoor dat het product probleemloos en zonder onderbrekingen door de toeleveringsketen beweegt. Op deze manier kunnen organisaties het algehele operationele risico verlagen.

Het uiteindelijke doel is om het printproces foutloos te maken. In-proces validatie en verificatie van labelgegevens zal helpen om dit doel te bereiken en organisaties in staat stellen elk afgedrukt label te scannen, verifiëren, beoordelen en eventueel te registreren. Vergaande automatisering van het afdrukken van labels en etiketten is essentieel om dit doel te bereiken. Daarnaast zal toenemende migratie naar datarijke 2D-barcodes nodig zijn om het bewustzijn rond controlesystemen en de investering in labelvalidatie- en verificatieoplossingen te vergroten. 

Alles over de industriële TJ labelprinters van Brother voor het afdrukken van barcode labels, vind je op onze website.

Industriële TJ labelprinters

Meer weten over specifieke labeloplossingen voor transport en logistiek? Ga dan naar onze speciale pagina’s voor deze sector:

Transport en logistiek

Meer van Efficiëntie

Aanbevolen

Terug naar boven